ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณ วงษ์จิราษฎร์ ทำบุญครบรอบอายุ ๘๐ ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณ วงษ์จิราษฎร์ ทำบุญครบรอบอายุ ๘๐ ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณ วงษ์จิราษฎร์ ทำบุญครบรอบอายุ ๘๐ ปี พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง ประธานฝ่ายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระสงฆ์กล่าวชุมนุมเทวดา เจริญพระพุทธมนต์ จนถึงบทสรณคมน์ เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีรับศีล เจ้าภาพจุดเทียนชัย และเทียนมงคล และได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนาแล้ว  ประธานสงฆ์ หลั่งน้ำมนต์ พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา แขกผู้มีเกียรติทยอยเข้าไปหลั่งน้ำ

อัลบั้มรูป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรุณ วงษ์จิราษฎร์ กรรมการสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ประธานกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาโรคไต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาก่อน ปัจจุบันท่านยังช่วยงานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และยังทำงานเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน กุมารแพทย์ (โรคไต )