รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมชั้นจูฬตรี-โท-เอก

เรียนพระอภิธรรมออนไลน์ ชั้นจูฬ.ตรี ถึง ชั้นจูฬ.เอก (๒๕๖๕)

รับสมัคร นักศึกษาพระอภิธรรมออนไลน์ วัดจากแดง ชั้นจูฬ.ตรี ถึง มหา.เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เรียนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 ระบาดไปก่อน อาจจะกลับมาเรียนในห้องเรียนที่วัดจากแดงเมื่อสถานการณ์ปกติ หรือขึ้นอยู่กับอาจารย์ประจำในแต่ละชั้นเรียน เริ่มเรียน (ปฐมนิเทศ) วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕

— ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดหลักสูตร
เรียนออนไลน์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. (ปกติเรียนที่วัดจากแดง)
เริ่มเรียน (ปฐมนิเทศ) วันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕
— ผู้ที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อน ให้เริ่มเรียนชั้นจูฬตรีก่อน
— สมัครเรียน โทร ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน โดยตรง ดังนี้:-

  • ๑. จูฬอาภิธรรมิกะตรี โดย อ.อาทิตย์ พุกเจริญ โทร: 062 157 6797
  • ๒. จูฬอาภิธรรมิกะโท โดย อ.ยุวพร ฤทธิ์รักษา โทร: 095 253 4394
  • ๓. จูฬอาภิธรรมิกะเอก โดย อ.อุไร สว่างวงศ์ โทร: 096 938 1063
  • ๔. มัชฌิมอาภิธรรมิกะตรี โดย อ.สุณี บวรวัฒนวานิช โทร: 0898133152
  • ๕. มัชฌิมอาภิธรรมิกะโท โดย อ.สุภาพร คูวัฒนาถาวร โทร: 0812082032
  • ๖. มัชฌิมอาภิธรรมิกะเอก โดย อ.ชัยภัทร ศรีอนันต์ โทร: 0838944465
  • ๗. มหาอาภิธรรมิกะโท โดย อ.สุธิดา โสลา โทร: 0618632342
  • ๘. มหาอาภิธรรมิกะ โดย พระมหาจิรศักดิ์ จิรธมฺโม โทร: 0830327328
  • ๙. มหาอาภิธรรมิกะ โดย อ.อภิชัย อึ้งอร่าม โทร: 0817749879  หรือ โทร: 0635265545

:- เมื่อโทรสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว อาจารย์จะเชิญท่านเข้ากลุ่มไลน์ต่อไป

รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมชั้นจูฬตรี-โท-เอก

#อภิธรรม #เรียนพระอภิธรรม #เรียนออนไลน์ #สมัครเรียน #จูฬตรี #จูฬเอก #จูฬโท #อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย #วัดจากแดง

เรียนพระอภิธรรมออนไลน์ ชั้นจูฬ.ตรี ถึง ชั้นจูฬ.เอก