รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมชั้นจูฬตรี-โท-เอก

เรียนพระอภิธรรมออนไลน์ ชั้นจูฬ.ตรี ถึง ชั้นจูฬ.เอก (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔)

รับสมัคร นักศึกษาพระอภิธรรมออนไลน์ วัดจากแดง ชั้นจูฬ.ตรี ถึง ชั้นจูฬ.เอก (ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔) เรียนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 ระบาดไปก่อน จะกลับมาเรียนในห้องเรียนที่วัดจากแดงเมื่อสถานการณ์ปกติ

— ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดหลักสูตร
เรียนออนไลน์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. (ปกติเรียนที่วัดจากแดง)
เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎกาคม ๒๕๖๔
— ผู้ที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อน ให้เริ่มเรียนชั้นจูฬตรีก่อน
— สมัครเรียน โทร ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน โดยตรง ดังนี้:-

๑. จูฬอาภิธรรมิกะตรี โดย อ.อาทิตย์ พุกเจริญ โทร: 062 157 6797
๒. จูฬอาภิธรรมิกะโท โดย อ.ยุวพร ฤทธิ์รักษา โทร: 095 253 4394
๓. จูฬอาภิธรรมิกะเอก โดย อ.อุไร สว่างวงศ์ โทร: 096 938 1063
๔. จูฬอาภิธรรมมิกะโท/เอก โดย อ.ดลนภา เรียนไธสง โทร: 081 846 6222

:- เมื่อโทรสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว อาจารย์จะเชิญท่านเข้ากลุ่มไลน์ต่อไป

รับสมัครนักศึกษาพระอภิธรรมชั้นจูฬตรี-โท-เอก

#อภิธรรม #เรียนพระอภิธรรม #เรียนออนไลน์ #สมัครเรียน #จูฬตรี #จูฬเอก #จูฬโท #อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย #วัดจากแดง

เรียนพระอภิธรรมออนไลน์ ชั้นจูฬ.ตรี ถึง ชั้นจูฬ.เอก