เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ กับ หลวงพี่เอกพล ตอนที่ 1 คิวรถรับบริจาคขวดพลาสติก แยกขยะก่อนบริจาค

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 พระเอกพล​ อคฺคปญฺโญ หรือ หลวงพ … อ่านเพิ่มเติม เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ กับ หลวงพี่เอกพล ตอนที่ 1 คิวรถรับบริจาคขวดพลาสติก แยกขยะก่อนบริจาค