สาธยายพระไตรปิฎก (ครั้งที่ ๑๑) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ งาน สาธยายพระไตรปิฎก (ครั้งที่ ๑๑) นำโดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๔ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ภาพและข่าวจากกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของ ย.พ.ส.


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2563, 28 กรกฎาคม). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร – สาธยายพระไตรปิฎก (ครั้งที่ ๑๑) [วีดีโอ]. Facebook. https://www.facebook.com/104890637904698/videos/317747642760058/


โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

สาธยายพระไตรปิฎก (ครั้งที่ ๑๑)