วัดจากแดง ผลิต น้ำเกลือฆ่าเชื้อ มอบให้ โรงพยาบาล ทั่วประเทศ สู้ภัยโควิด19 ไปรษณีย์ไทย รับอาสาส่งให้ฟรี

วัดจากแดง ผลิต น้ำเกลือฆ่าเชื้อ มอบให้ โรงพยาบาล ทั่วประเทศ สู้ภัยโควิด19 ไปรษณีย์ไทย รับอาสาส่งให้ฟรี

วันที่ 3 เมษายน 2563 วัดจากแดง ผลิต น้ำเกลือฆ่าเชื้อ มอบให้ โรงพยาบาล ทั่วประเทศ สู้ภัยโควิด19 ไปรษณีย์ไทย รับอาสาส่งให้ฟรี บริษัท ท่าทรายกนกและเหล่าเพื่อนพนักงาน ได้ช่วยกันลำเลียง น้ำเกลือฆ่าเชื้อ โซเดียมไฮโปคลอไรด์ ผลิตโดย วัดจากแดง จัดสรรขึ้นรถบรรทุก เพื่อส่งตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อช่วยกันสู้ภัย โควิด19 (COVID-19) ในการนี้พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง ได้รับการประสานงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย มอบบริการขนส่งถึงมือผู้รับให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ขอพลังกุศล อำนวยผลให้ทุกๆท่านแคล้วคลาดจากโรคระบาดด้วยเถิด.. สาธุ สาธุ สาธุ


ภาพและข่าวจาก ฝ่ายประสานงานข้อมูล: คลิกโทร  0661599558

 

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

 

 

วัดจากแดง ผลิต น้ำเกลือฆ่าเชื้อ มอบให้ โรงพยาบาล ทั่วประเทศ สู้ภัย โควิด19 ไปรษณีย์ไทย รับอาสาส่งให้ฟรี