MRTV พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

MRTV ทำข่าว กิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม การลดและจัดการ ขยะพลาสติก

ผู้สื่อข่าวจากกรมวิทยุโทรทัศน์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา Myanma Radio Television (MRTV) ตามโครงการแลกเปลี่ยนทีมข่าว (Exchange Visit by News Team) โดย สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ (กปส.) มาทำข่าวเกี่ยวกับ กิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม การลดและจัดการ ขยะพลาสติก เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อที่ MRTV ณ วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมี พระมหาประนอม ธมฺมางลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ การนำ ขยะพลาสติก กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การนำ ขวดพลาสติก ที่ใช้แล้ว มา upcycling เป็นผ้าจีวร การนำ ขยะถุงพลาสติก กลับมารีไซเคิลเป็น เชื้อเพลิง ใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ในวัดได้

MRTV พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

MRTV ความร่วมมือระหว่าง ผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ กปส. กับ MRTV ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านสารสนเทศ และการกระจายเสียงและแพร่ภาพตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยได้ดําเนินโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข่าว รายการสารคดีวิทยุ และโทรทัศน์ ระหว่างสถานี การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนทีมข่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่าย ระหว่างผู้สื่อข่าว ของทั้งสองฝ่าย

yanma Radio Television MRTV

การจัดการ ขยะพลาสติก

สำหรับวัดจากแดง ได้ร่วมกับจิตอาสาชุมชนวัดจากแดง ปลูกจิตสำนึก การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตามแนววิถีพุทธ โดยการนำขยะ มาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาพัฒนาตนเอง ตามแนวทาง  “แยกเถอะนะ” 3 ดีที่ได้ ประกอบด้วย แยกแล้วดี เมื่อขยะถูกคัดแยกก่อนทิ้ง จะสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี, แยกแล้วรวย ขยะที่แยกตามประเภท จะมีมูลค่าเพิ่มจากขยะที่ไม่แยก หลายเท่าตัว แยกแล้วได้บุญ หมายถึง ขยะที่แยกแล้ว เช่น ขวดน้ำดื่มที่นำมาทำบุญ นำมาถวายให้กับวัดจากแดง ทางวัดก็นำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล แล้วผลิตเป็นผ้าไตรจีวร เท่ากับเป็นการถวายเครื่องนุ่งห่มให้พระภิกษุ

MRTV ทอผ้า โบราณ

อานิสงส์ ผู้ถวายผ้าไตรจีวร

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายจีวรแด่พระสงฆ์ ผู้ถวายผ้าไตรจีวร แด่พระสงฆ์ อานิสงส์ จักบังเกิดเป็นผลบุญมหาศาล จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ และเครื่องประดับ มีแต่ผู้คนให้ความเคารพยกย่อง มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่า เมื่อใดก็ตามจะต้องพบกับความมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดี ภยันตรายอื่นๆ อย่างสัตว์มีพิษและของมีคมต่างๆ ก็ทำร้ายไม่ได้


ภาพและข่าวจาก:

ผู้สื่อข่าว : ธารณา เปี่ยมเจริญ
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ
URL : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200219173011157


โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:


คำสำคัญ: ทำข่าว ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว ฝ่ายข่าว สำนักงาน ภาพข่าว ต่างประเทศ รายงานข่าว สัมภาษณ์ บันทึกเทป รายการ ข่าว ถ่ายวีดีโอ บันทึกวีดีโอ วีดีทัศน์ สมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์ 

MRTV ทำข่าว กิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม การลดและจัดการ ขยะพลาสติก