ถวายมุทิตา พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร พิธีฉลองตราตั้ง เจ้าอาวาสวัดจากแดง

 วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓ ถวายมุทิตาสักการะ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร พิธีฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดจากแดง ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

ประวัติ เจ้าอาวาส วัดจากแดง พระมหาประนอม

กำหนดการ

  • ๑๔.๓๐ น. ถวายการต้อนรับพระสังฆาธิการ
  • ๑๕.๐๐ น. พระสังฆาธิการ และพระเถรานุเถระ ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา
  • ๑๕.๓๐ น. ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสังฆาธิการ กรวดน้ำ รับพร
  • ๑๖.๐๐ น. ชุมชนชาวบ้านวัดจากแดง และคณะศิษย์ นำโดย อ.อิศริยา นุตสาระ ร่วมมุทิตา สวดโพชฌังคปริตรถวาย
  • ๑๗.๐๐ น. เสร็จพิธีการ

https://www.facebook.com/born2boyd/posts/2808812989140708

 

 

https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/posts/2826565290728283

 

ถวายมุทิตา พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร พิธีฉลองตราตั้ง เจ้าอาวาสวัดจากแดง ณ ศาลาสุธัมมา ๕ ม.ค.๖๓