เปลี่ยนพลาสติกเป็นจีวร รู้ค่าพลังงาน

เปลี่ยนพลาสติกเป็นจีวร รู้ค่าพลังงาน สารคดีสั้นเกี่ยวพลังงานในรูปแบบต่างๆ ทั้งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน พลังงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ทั้งชุมชน หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา คิดค้นและผลิตออกมา …รู้ค่าพลังงานจะนำมาเผยแพร่


ภาพและข่าวจาก:


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

เปลี่ยนพลาสติกเป็นจีวร รู้ค่าพลังงาน