จิตอาสา วัดจากแดง ร่วมกับ Trash Hero ลุยเก็บขยะพร้อมกันทั่วโลก

วันที่ 21 กันยายน 2562 “ลุยเก็บขยะพร้อมกันทั่วโลก” วัดจากแดง ร่วมกับ Trash Hero และเพื่อนๆ จิตอาสา มาร่วมกิจกรรม เก็บขยะ รณรงค์ให้ทุกคนหยุดใช้ พลาสติก