พระทิพากร อริโย จัดการขยะ วัดจากแดง

ไทย สพิริท อินดัสทรี “Plastic Bottle Bank” บริจาค ขวดน้ำพลาสติก เรียนรู้ การจัดการขยะ

วันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด ได้ร่วมกิจกรรม “Plastic Bottle Bank” บริจาค ขวดน้ำพลาสติก เรียนรู้ การจัดการขยะ ณ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยเข้าฟังบรรยายจาก ท่านพระอาจารย์ ทิพากร อริโย ในเรื่อง ขยะในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการขยะการรักษาสิ่งแวดล้อมและนำขยะต่างๆ กลับมา Recycle เพื่อประโยชน์ได้ทั้งหมด และร่วมนำขวดน้ำเปล่าหรือขวด PET มาบริจาคร่วม เพื่อนำมาหลอม ผสมกับใยฝ้าย ซิงค์นาโน เพื่อปั่นเป็นเส้นใย Polyester ย้อมสีตามหลักพระวินัย แล้วทอเป็นผ้าสำหรับตัดเย็บทำจีวรพระโดยเฉพาะ ซึ่ง จีวร 1 ผืน ใช้ขวดพลาสติก 15 ขวดและใช้ผ้าจีวร 4 ผืนตัดเป็นจีวรได้

ปัจจุบัน บริษัท ไทย สพิริท อินดัสทรี จำกัด TSI ได้ผลิตสินค้า โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพรวมไปถึงการให้บริการครบวงจรทางด้านการผลิตสินค้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เป็นโรงงานผลิตสุราแช่ชนิดสุราผลไม้บรรจุขวด ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารสูงสุด ที่จะดำเนินการให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพได้มาตราฐานระดับโลก โดยการใช้ทรัพยากรในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ภาพและโพสจาก:

โพสเกี่ยวกับกิจกรรมรักษ์โลก:

ไทย สพิริท อินดัสทรี  Plastic Bottle Bank บริจาค ขวดน้ำพลาสติก เรียนรู้ การจัดการขยะ วัดจากแดง