ลอยกระทง 2562

ลอยกระทง วัดจากแดงกิจกรรม วันลอยกระทง วัดจากแดง วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

  • เวลา 19.00 น. ฟังเทศน์ เรื่อง อานิสงส์ของการลอยกระทง
  • เวลา 20.00 น. กิจกรรมประเพณีลอยกระทงขอขมาต่อพระแม่คงคา

โพสที่เกี่ยวข้อง: