บางอ้อ ทอล์ก Bangaor Talk “จีวรพลาสติก เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ เปลี่ยนขยะพลาสติก ให้เป็นจีวร”

บางอ้อ ทอล์ก Bangaor Talk “จีวรพลาสติก เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ เปลี่ยนขยะพลาสติก ให้เป็นจีวร” เรื่องโดย พระอาจารย์ทิพากร อริโย เผยแพร่ทางรายการ บางอ้อทีวี ช่อง YouTube เรื่องของขยะมันเรื่องของเรา ใจเราจะไม่เป็นแค่ขยะ เพราะใจเราแยกว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ขยะจะไม่ใช่ขยะอีกต่อไป หากเราคัดแยกขยะให้ดี มันจะกลายเป็นวัตถุทาน นำมาประกอบเป็นผ้าไตรจีวร และเป็นผ้าจีวรบังสุกุล จริงๆ แล้ว ผ้าบังสุกุล ก็คือผ้าเปื้อนฝุ่นที่คนสมัยก่อนไปชักมาจากซากศพคนตาย จากกองขยะที่เขาทิ้งแล้ว แต่วันนี้บังสุกุลคือการนำมาจากกองขยะเหมือนกัน แต่มันเป็นพลาสติก แล้วนำกลับมาทำจีวรได้ ด้วยนวัตกรรมที่เรียกว่า รีไซเคิล

เปลี่ยนขยะพลาสติก ให้เป็นจีวร

ขยะทำบุญได้ด้วยเหรอ

ขยะทำบุญไม่ได้ แต่สิ่งที่แยกแล้วมันไม่ใช่ขยะ ศูนย์เรียนรู้นี้ จะสอนให้เราเรียนรู้เพื่อที่จะได้เห็นว่า “แม้ว่าที่นี่จะดูเหมือนมีขยะเต็มไปหมด แต่ก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งอันน้อยนิดไม่ถึง 1% ของขยะจำนวนมากมายมหาศาล ที่ไม่ได้มาอยู่ที่วัดนี้” เราจึงได้ทำเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็น เมื่อท่านมาฝึกเก็บ ฝึกคัดแยกขยะ มานั่งทำ นั่งดู แล้วพิจารณา “ทุกอย่างที่เราทิ้งไป มันเอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรได้ เราจะมองเห็นว่าขยะเหล่านี้ ก็มีมูลค่าของมัน เป็นเงินเป็นทอง” อย่างเช่นกลุ่มปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี ก็เข้ามารับเอาขยะเหล่านี้ไปทำเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยวิธีการ Pyrolysis เรื่องเหล่านี้ใครจะไปรู้ได้ว่า ซากถุงพลาสติกเน่าๆ สามารถเอาไปทำน้ำมันได้ เพราะฉะนั้นวัดจากแดง ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ ทำหน้าที่ต่อเชื่อมต่อผู้คนทั่วไป ได้มองเห็นโลกในมุมมองใหม่ เราไม่ได้คิดแค่ว่าทิ้งขยะลงถังแล้วก็จบนะ คิดแค่นั้นคือเราทิ้งเงินทิ้งทองกันนะ เราต้องคิดอย่างอริยะ เป็นมนุษย์ที่ชาญฉลาดคิดเพื่อประโยชน์ของ คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม คิดให้ได้ว่าเราจะทิ้งวัตถุที่เคยตายแล้วนี้ ให้กลับฟื้นคืนขึ้นมาทำประโยชน์ได้อย่างไร (ประโยชน์ รีไซเคิล) ต้องสร้างจิตสำนึกนึ้ให้อยู่ในจิตของคนเรา (ความสำคัญของการรีไซเคิล) ความสะดวกสบายจากการที่เคยใช้พลาสติกมานาน บางคนไม่เคยใช้ปิ่นโต ไม่เคยใช้กระดาษ หรือภาชนะอื่นๆ ใช้แต่ถุงพลาสติก เราจะต้องทำให้จิตสำนึกนี้มันเกิดสำนึกขึ้นเองให้ได้ คือเห็นบุญ เห็นโทษ เห็นประโยชน์ เกิดปัญญาจากการที่เราคัดแยกขยะ แล้วนำขยะนั้นมาบริจาค นำมารีไซเคิลทำประโยชน์อย่างอื่นอีกมากมาย เกิดเป็นบุญ เป็นกุศลขึ้นมาได้ด้วยสติปัญญาของเรา

จีวรพลาสติก เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ

ลดขยะด้วยจิตสำนึก

จากการที่เรามีสติ คิดได้เองว่าขยะ 1 ชิ้น ในมือเรา แค่เราคิดคัดแยกมัน เอาเศษอาหารวางไว้ในส่วนเศษอาหาร เอาถุงพลาสติกไว้นในส่วนถุงพลาสติก รีไซเคิลพลาสติก รีไซเคิลกระดาษ รีไซเคิลขวดน้ำ รีไซเคิลของเหลือใช้ แค่คิดมาถึงตรงนี้ก็เกิดปัญญาแล้ว ว่าทำอย่างนี้แล้วก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ขยะ เกิดขึ้นมาได้ เพียงแค่เราคัดแยกขยะ เราจะไม่ปล่อยขยะเหล่านี้ไปให้คนอื่น ไม่ทิ้งเข้าสู่ระบบจัดเก็บแบบเดิม ซึ่งถ้าปล่อยมันไปก็กลายเป็นแค่กองขยะเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราแยก แล้วเราไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน ถ้าเราไม่ ประดิษฐ์ขยะรีไซเคิล ก็เอาไปวางไว้หน้าบ้านคนที่ประกอบอาชีพการเก็บขยะ ก็คือการให้โอกาสเกิดรายได้ ถึงเป็นที่มาว่าทำไมวัดเป็นผู้เริ่มวิธีคิดคัดแยกขยะแบบนี้ พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการพัฒนาจิตใจ คือ จิตสำนึกนั่นเอง

เปลี่ยนขยะพลาสติก ให้เป็นจีวร

เส้นใย สร้างบุญ

เราจะพูดถึงเพชรชนิดหนึ่ง ก็คือ ขวด Pet หรือชนิดของขวดน้ำดื่มขนาด 1.5 ลิตร นั่นเอง ขยะเพชรของรีไซเคิลเหล่านี้ เราจะนำกลับไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) ทอร่วมกับฝ้ายคอตตอล (Cotton) ผสมผ้าไหมนาโน (Silk Nano) แล้วเอาไปย้อมตัดเย็บทําจีวรด้วยพลาสติก จำหน่ายให้ญาติโยมได้ทำบุญ คนที่ทราบข่าวว่าทางวัดมีโครงการนี้ ต่างก็ส่งขวดเพชรมาทางไปรษณีย์ก็มี บ้างก็ขับรถมาส่งถึงที่วัดจากแดงเองก็มี มาดูให้เห็นกับตา ให้เห็น ความสำคัญของการรีไซเคิล ค่าส่งค่ำน้ำมันก็ไม่คุ้มหรอก แต่เพราะคำว่าทำแล้วได้บุญ ก็มีแรงจูงใจอยากจะทำ ไม่เฉพาะแต่เพียงชาวไทยที่มา ชาวเมียนมาร์ที่ข้ามประเทศมาทำงานในไทย เขาก็มีแรงจูงใจให้เก็บขวดน้ำพลาสติก เก็บอย่างดีเลยทีเดียว เพราะมีแรงจูงใจอยากจะเอามาทำบุญ เขาไม่เคยมีโอกาสได้ถวายผ้าไตรจีวร แค่คิดว่าขวดน้ำพลาสติกที่เขาคัดแยกนี้ มันจะกลายมาเป็นผ้าไตรจีวรได้ มีมูลค่าสูง คิดแค่นี้ก็ทำให้ชีวิตมีความสุขในเรื่องการแยกขยะ เป็นแรงจูงใจให้ทำเรื่องนี้ได้อย่างยั่งยืน


โพสที่เกี่ยวข้องกับ ขยะ พลาสติก จีวร รีไซเคิล ขวดพลาสติก 

บางอ้อ ทอล์ก Bangaor Talk “จีวรพลาสติก เปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ เปลี่ยนขยะพลาสติก ให้เป็นจีวร”