งานบุญ สลากภัต ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผู้ใด หรือคณะใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสลากภัต วัดจากแดง ในวันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ (พิธีเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.)  สามารถแจ้งเป็นเจ้าภาพได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ (ศาลาหอฉัน) โทร: ๐๒ ๔๖๔ ๑๑๒๒

https://www.facebook.com/radiobodhiyalai/posts/2616914948359986

สลากภัต วัดจากแดง

คลิกดู รูปสลากภัต โพสที่เกี่ยวข้องกับ

สลากภัต วัดจากแดง