ตารางเรียนพระอภิธรรม และวิชาภาษาบาลี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตารางเรียนพระอภิธรรม และวิชาภาษาบาลี ปีการศึกษา ๒๕๖๒