ตอบปัญหาธรรม โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร “วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)” โครงการปฏิบัติธรรมวันเดียว

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) จัด “โครงการปฏิบัติธรรมวันเดียว หรือ โครงการปฏิบัติธรรม ๑ วัน” ถามตอบปัญหาธรรม โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ  ณ ห้องกุสินครา ชั้น ๔ อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐  วปอ ว.ป.อ. ปฎิบัติธรรม ปฏิบัด ยุวพุธ

 


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. :


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2561, 6 กันยายน). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร – ตอบปัญหาธรรม โครงการปฏิบัติธรรมวันเดียว [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/NbfuCT0QobU

โครงการปฏิบัติธรรมวันเดียว โครงการปฏิบัติธรรม ๑ วัน พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร หลักสูตรจิตตภาวนา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.