บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในพระบรมโกศ

วัน เสาร์ที่ ๑ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

ณ สุธัมมศาลา (ศาลาหลังใหม่) วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

กำหนดการ
1 เม.ย. 60 เวลา 13.00 น. สมาทานศีล ๘ และรับฟังโอวาทพระมหาพิษณุ ธมฺมวาที
10 เม.ย. 60 เวลา 10.30 น. ลาศีล ๘ (กลับบ้าน)