สวดอิติปิโส ๙๐ จบ ถวายเป็นพระราชกุศล

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช

การสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ เป็นการสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย บุญที่เกิดจากการสวดมนต์จัดอยู่ในบุญที่เกิดจากการภาวนามีผลมาก มีอานิสงส์มากช่วยทำให้จิตสงบซึ่งเป็นพื้นฐานของปัญญาในทุกระดับ

ด้วยเหตุนี้ทางวัดจากแดงจึงขอให้ทางโรงเรียนช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยพร้อมเพรียงกัน

สวดอิติปิโส ๙๐ จบ ถวายเป็นพระราชกุศล