กิจกรรม “สู้ภัยแล้งตามแนววิถีพุทธ”

โครงการ “สู้ภัยแล้งตามแนววิถีพุทธ”

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559

กิจกรรมเริ่มเวลา 09.00 น.
1. ฟังบรรยายธรรม “รู้คุณ ค่าของน้ำ”
2. ทำบุญด้วยน้ำ
3. ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน
4. รักษาศีล 5 สู้ภัยแล้ง
5. รักษ์สิ่งแวดล้อม
6. บูชาพระพุทธรูปปางขอฝน
7. สวดพระปริตร
8. ทอดผ้าป่าที่ดิน

 

590327cover2

ข้อมูลเพิ่มเติม 024641122 หรือ 024625928