ขอเชิญอบรมปฎิบัติธรรม

ขอเชิญอบรมปฎิบัติธรรม วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๔ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โดย พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลฺงกาโร
วัดจากแดง ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

54990 s__5128242

42920429244292242923

 

 

 

 

 

ร่วมรับชมผ่านการถ่ายทอดสด โดย kanlayanatam TV
www.kanlayanatam.com/ktv1.htm
จัดโดย โรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมกับ ชมรมกัลยาณธรรม
สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
– กรุณาแต่งกายสุภาพ
– มีอาหารกลางวันและอาหารว่างบริการ
– เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย
– ติดต่อสอบถามได้ที่ e-mail : [email protected]
– นำกระบอกน้ำดื่มมาเอง เพื่อลดขยะ

42921