ทักษะการใช้ภาษาบาลี 6 “มาฝึกแต่งบาลีกันเถอะ”

* วิธีการเปิดชมรายการตอนต่างๆ ของวีดีโอชุดนี้  1. กดเล่นวีดีโอ 2. คลิกที่ปุ่มเพลย์ลิสต์ (Playlist) ปุ่มเพลย์ลิสต์ Playlist วีดีโอวัดจากแดง เพื่อแสดงทุกรายการทั้งหมดออกมา 3. เลื่อนค้นหาและคลิกเลือกตอนที่ต้องการรับชม

 


คู่มือเรียนภาษาบาลีด้วยตนเอง pdf บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น พระมหาธิติพงษ์ อุตฺตมปญฺโญ
Download_Button.svg

ขอแนะนำ คู่มือเรียนภาษาบาลีด้วยตนเอง pdf ” ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น  พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลี เป็นประเพณีของชาวไทย”

วัดจากแดง สถาบันพระบาลีโพธิยาลัย. (2560, 23 กรกฎาคม). ทักษะการใช้ภาษาบาลี 6 “มาแต่งบาลีกันเถอะ”  [วีดีโอ]. YouTube. https://www.youtube.com/playlist?list=PLnGtXCGWYYpqYCFnkbjANBDVigbxuO-q-


เรียนภาษาบาลี  บาลี บาลีไวยากรณ์ คู่มือเรียนภาษาบาลีด้วยตนเอง pdf เรียนภาษาบาลีเพื่ออะไร บาลีเรียนเอง บาลีเรียนเอง ห้องเรียนบาลี เรียนบาลีประโยค1-2 เรียนบาลีที่วัด บาลีศึกษาฆราวาส เรียนภาษาบาลีทำไม เรียนบาลีออนไลน์ ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓ โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ