ตักบาตรเทโว 17 ต.ค. 59

โทรศัพท์

02464 1122   คุณช่อ, คุณบุ๋ม, คุณรุ่ง เวลา 09.00-14.00 น. (ส่วนงานบัญชี รับบริจาค ร่วมทำบุญ ออกใบอนุโมทนาบัตร)
02462 5928   อ.ปิยะ, คุณเจริญ, น้องมาย เวลา 09.00-17.45 น. (ส่วนงานธุรการ งานเอกสารตำราเรียน CD, DVD, เว็บไซต์)