เรียนมงคลสูตร(*39) โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

howto_playlistyoutube_*ข้อแนะนำ วิธีการเลือกรับชมวีดีโอคลิปทั้งหมด  โดยคลิกที่ Playlist เพื่อแสดงรายการวีดีโอคลิปการเรียนการสอนชุดนี้ทั้งหมด แล้วเลือกรับชมรายการที่ท่านต้องการ

“มงคลสูตร ” โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

จัดทำโดย – ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดจากแดง

ติดต่อผู้จัดทำ – คุณพุทธปุณ (มาย)