เรียนภาษาพม่า วันละชั่วโมง (*55)

อาจารย์รัฐการ ปิ่นแก้ว

จันทร์ – ศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารโพธิยาลัย2 ชั้น1 วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 * คำเตือน ชมวีดีโอคลิปการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กรุณาใช้เนท Wi-Fi หากใช้เนท3G-4G จะสิ้นเปลืองและอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เนทจากบริษัทผู้ให้บริการ เพิ่มเติมได้.

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 2

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 3

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 4

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 5

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 6

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 7

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 8

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 9

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 10

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 11

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 12

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 13

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 14

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 15

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 16

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 17

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 18

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 19

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 20

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 21

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 22

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 23

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 24

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 25

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 26

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 27

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 28

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 29

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 30

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 31

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 32

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 33

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 34

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 35

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 36

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 37

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 38

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 39

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 40

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 41

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 42

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 43

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 44

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 45

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 46

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 47

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 48

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 49

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 50

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 51

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 52

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 53

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 54

เรียนภาษาพม่าวันละชั่วโมง ครั้งที่ / 55