ทอดกฐินสามัคคี ๑ พ.ย. ๒๕๕๘

ร่วม ทอดกฐินสามัคคี ๑ พ.ย. ๒๕๕๘ พิธี ตั้งองค์กฐิน ตั้งแท่นทอผ้า แห่องค์กฐินรอบอุโบสถ ถวายองค์กฐิน ณ สุธัมมศาลา ร่วมฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง อานิสงส์กฐิน พิธีกรวดน้ำ รับพร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

smithphoto_logo

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1012769208744873&type=3

โพสอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง:

ร่วม ทอดกฐินสามัคคี 1 พ.ย. 58