คัมภีร์ปทรูปสิทธิ สมาสกัณฑ์(*60) พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

 

คัมภีร์ปทรูปสิทธิ
วิธีเปิดดูรายการ, เพลย์ลิสต์(Playlist) ทั้งหมด

คัมภีร์ปทรูปสิทธิ สมาสกัณฑ์
พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)
สถาบันพระบาลีโพธิยาลัย วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สามารถเลือกรับชมตอนอื่นๆได้โดยคลิกที่เมนูด้านบนซ้ายมือของวีดีโอคลิป เพื่อเปิดPlaylist หรือแสดงรายการทั้งหมด