วิชาแปลมคธเป็นไทย โดย พระราชปริยัติเมธี วัดชนะสงคราม กทม.

วีดีโอ ชุด การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี วิชาแปลมคธเป็นไทย โดย พระราชปริยัติเมธี วัดชนะสงคราม กทม.
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล โครงการการศึกษาพระปริยัติธรรมกับไทยคม โดย สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) บันทึกเทปวีดีโอที่ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร หรือ วัดราชโอรส (ในสมัยอยุธยาเดิมชื่อ วัดจอมทอง) ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 3

*หมายเหตุ:

  • วีดีโอชุดนี้ เป็นการถอดเทปในระบบ VHS (ม้วนเทป) แปลงไฟล์ด้วยการ์ดบันทึกภาพและเสียงเป็นไฟล์ดิจิทัล

เผยแพร่:

  • youtube วัดจากแดง เมื่อปี พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012)

วิชาแปลมคธเป็นไทย (ตอนที่ ๒)

วิชาแปลมคธเป็นไทย (ตอนที่ ๓)

วิชาแปลมคธเป็นไทย (ตอนที่ ๔)

วิชาแปลมคธเป็นไทย (ตอนที่ ๕)

วิชาแปลมคธเป็นไทย (ตอนที่ ๖)

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: