ติดต่อ – บริจาค

ติดต่อ-ฝ่าย tel LineLogo
– บรรพชาอุปสมบท บวช (พระมหาบุญชู)  0897797579
 – ฝ่ายธุรการ+ประชาสัมพันธ์ 02-4641122
02-4625928
 – ฝ่ายโรงครัว   (โยมหมอน)
(โยมแดง)
 – ฝ่ายโสตทัศน์  (โยมมาย) 086-5363366
 – ฝ่ายสารสนเทศ  (โยมตุ๊ก) 0928925880  manonat
 – สมัครเรียนบาลี (อาจารย์บลู) 0867756250

Download-PDF